Góc nhìn

Quan điểm thiếu khách quan về tình hình buôn người

NGUYỄN THANH - QUỐC VIỆT 28/08/2023 07:01

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn chúng ta khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vấn nạn buôn người.

20230825_buon.jpg
Bộ Quốc phòng tổ chức tọa đàm với nội dung quân đội tích cực phòng chống tội phạm mua bán người năm 2022 (ảnh minh họa)

Báo cáo về tình hình buôn người năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố vào tháng 7.2023 đã tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách nhóm 2, liên quan đến tình trạng buôn người chưa được cải thiện ở các tiêu chí cơ bản và khuyến nghị các tổ chức quốc tế gây sức ép với Việt Nam, đe dọa cắt các khoản viện trợ cho Việt Nam.

Có thể nhận thấy những thông tin trên là thiếu khách quan và suy diễn. Quan điểm chưa thiện chí và nhuốm màu chính trị, không phản ánh đúng về nỗ lực và những kết quả nổi bật về quyền con người ở Việt Nam nói chung và về nạn buôn người nói riêng.

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, chúng ta khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vấn nạn buôn người. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn coi việc bảo vệ, bảo đảm quyền con người và đấu tranh phòng chống mua bán người là chính sách ưu tiên, tạo động lực phát huy nguồn lực con người. Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Đại hội XIII và các nghị quyết của Trung ương, Hiến pháp năm 2013, Quốc hội, Chính phủ và cơ quan tư pháp của Nhà nước Việt Nam đã cụ thể hóa và triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách, pháp luật về quyền con người, quyền công dân, trong đó có thực hiện quyết liệt các giải pháp để đấu tranh với nạn buôn người. Tình trạng buôn người đã được kiểm soát hiệu quả, các vụ việc liên quan đến buôn người giảm rõ rệt. Tất cả các vụ việc liên quan đến nạn buôn người, mà nạn nhân hoặc nghi phạm là người Việt Nam ở nước ngoài đều được cơ quan chức năng của Việt Nam phối hợp với Interpol và cơ quan điều tra nước sở tại nỗ lực xử lý.

Ngoài Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, Bộ luật Hình sự ở Việt Nam cũng được chỉnh sửa, bổ sung năm 2017 với nhiều chế tài xử lý tội phạm liên quan đến nạn mua bán người, bóc lột sức lao động tàn tệ, dùng sức mạnh đối xử với con người như nô lệ… Đây chính là những nỗ lực giải quyết căn cơ nạn buôn người do các nạn nhân hầu hết chưa có việc làm, việc làm thu nhập thấp, thất nghiệp và đang mong muốn có việc làm để thay đổi thu nhập, nên dễ mắc vào cạm bẫy mà tội phạm buôn người giăng ra.

Như vậy, những chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, nhất là phòng chống nạn buôn người được thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả cao, nên về cơ bản, nạn buôn người đã được kiểm soát tốt. Do đó, các lập luận thiếu thiện chí, chưa khách quan trong báo cáo về tình hình buôn người năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản ánh đúng thực tế tình trạng buôn người ở Việt Nam. Những lập luận đó thậm chí có phần cực đoan khi tiếp tục xếp Việt Nam vào danh sách theo dõi nhóm 2, để từ đó họ khuyến nghị các tổ chức quốc tế gây sức ép với Việt Nam, dọa cắt viện trợ cho Việt Nam. Đây là những vấn đề mang dụng ý chính trị, tạo tiền lệ xấu và làm ảnh hưởng đến mối quan hệ Việt - Mỹ, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã được gây dựng trong gần 30 năm qua kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995.


NGUYỄN THANH - QUỐC VIỆT

NGUYỄN THANH - QUỐC VIỆT