Đề nghị điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Ninh Giang

Giao thông - Đô thị - Ngày đăng : 21:17, 09/08/2023

Theo đề xuất, diện tích thị trấn Ninh Giang sẽ tăng từ khoảng 1.000 ha thành hơn 1.400 ha, dân số từ 16.000 người lên thành hơn 23.000 người.

UBND huyện Ninh Giang vừa đề nghị UBND tỉnh cho phép lập điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch mở rộng thị trấn Ninh Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đề xuất của huyện sẽ điều chỉnh quy mô nghiên cứu không gian định hướng mở rộng thị trấn, cụ thể từ tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch từ khoảng 1.000 ha thuộc 5 đơn vị hành chính thành tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch hơn 1.422 ha thuộc 3 đơn vị hành chính (thị trấn Ninh Giang, xã Đồng Tâm, xã Vĩnh Hòa). Quy mô dân số hiện trạng từ 16.000 người lên thành 23.321 người.

Trước đó, ngày 12.10.2021, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Ninh Giang đến năm 2035. Tuy nhiên theo UBND huyện Ninh Giang, để phù hợp việc thực hiện sáp nhập, điều kiện thực tế và bảo đảm công việc lập quy hoạch trên địa bàn huyện bám sát các chủ trương của UBND tỉnh, cần thiết phải điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Ninh Giang.

PV