Không lạm dụng thuốc trừ cỏ

Bạn đọc viết - Ngày đăng : 09:01, 13/07/2023

Lạm dụng thuốc trừ cỏ vừa tốn kém lại ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống.


Trên nhiều bờ ruộng lúa mới gieo ở thôn Quan Sơn, xã An Sơn (Nam Sách), cỏ cháy khô do người dân phun thuốc trừ cỏ

Hiện nay, tại cánh đồng của thôn Quan Sơn, xã An Sơn (Nam Sách) nhiều bờ mương cỏ cháy khô do người dân lạm dụng thuốc trừ cỏ để phun trừ. Nông dân còn phun thuốc trừ cỏ cả ở ven đường nơi trồng cây xanh để cỏ không lan xuống ruộng.

Thời gian gần đây, tình trạng lạm dụng thuốc trừ cỏ diễn ra ở nhiều địa phương. Người dân không chỉ phun diệt cỏ ở ruộng lúa hoặc nơi trồng rau màu mà còn phun diệt bèo tây ở các kênh mương nội đồng. 


Một số nơi người dân còn phun thuốc diệt cỏ cả ở ven đường

Sử dụng thuốc trừ cỏ tràn lan ảnh hưởng trước tiên là người trực tiếp sử dụng, sau đó đến sức khỏe cộng đồng. Hoạt chất trong thuốc trừ cỏ rất độc hại, ngoài hấp thu qua cây trồng với một tỷ lệ nhỏ, còn lại thấm vào đất, hòa vào nước, có thể gây ô nhiễm môi trường. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhiều lần khuyến cáo người dân không nên lạm dụng thuốc trừ cỏ trong sản xuất nông nghiệp.

BẢO BẢO (Nam Sách)