Phó Chính uỷ Quân khu 3 đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương

Quốc phòng - Ngày đăng : 15:33, 08/06/2023

Buổi đối thoại đã có 12 ý kiến phát biểu làm rõ những khó khăn, thuận lợi và nêu một số kiến nghị trong thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Bùi Công Chức, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân khu 3 trao đổi, làm rõ một số nội dung tại buổi đối thoại

Sáng 8.6, Thiếu tướng Bùi Công Chức, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân khu 3 đã có cuộc đối thoại dân chủ với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương.

Tại buổi đối thoại đã có 12 ý kiến phát biểu của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ tập trung vào các nội dung như việc quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, nhiệm vụ diễn tập của Quân khu 3, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương năm 2023; chế độ chính sách, công tác cán bộ, công tác hậu cần, kỹ thuật… Cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương cũng trình bày những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ; đề xuất một số nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, công tác cán bộ…


Lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự TP Chí Linh kiến nghị một số vấn đề về chế độ, chính sách của bộ đội

Các ý kiến tại buổi đối thoại đã được Thiếu tướng Bùi Công Chức, các cơ quan chuyên môn của Quân khu 3 và chỉ huy đơn vị trao đổi, giải đáp cụ thể. Những nội dung liên quan cần thẩm định và đối chiếu, các phòng, ban chức năng quân khu sẽ tổng hợp, giải đáp bằng văn bản trong thời gian tới.

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 3 Bùi Công Chức yêu cầu thời gian tới, Đảng uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp trên, cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.


PV