Nhà thơ Trần Nhuận Minh nhận Giải thưởng Đào Tấn về 3 công trình nghiên cứu văn hóa và lịch sử xứ Đông xưa

Đời sống văn hóa - Ngày đăng : 20:39, 04/06/2023

Nhà thơ Trần Nhuận Minh giành giải thưởng với bộ 3 công trình nghiên cứu: Thời gian lên tiếng, Đi tìm sự thật và Đối thoại văn chương.


Nhà thơ Trần Nhuận Minh nhận Giải thưởng Đào Tấn

Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam đã trao Giải thưởng Đào Tấn cho một số cá nhân và các đoàn nghệ thuật cả nước có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

Riêng về nghiên cứu văn hóa và lịch sử, chỉ có một giải dành cho nhà thơ Trần Nhuận Minh, với bộ 3 công trình nghiên cứu: Thời gian lên tiếng, Đi tìm sự thật và Đối thoại văn chương.

Các tác phẩm khoa học này hầu hết các bài nghiên cứu về văn hóa và lịch sử Hải Dương thời Trần - Lê. Trong đó có dòng họ Trần Điền Trì và vùng Nam Sách, Chí Linh, Đông Triều (trước năm 1962, Đông Triều là một huyện của tỉnh Hải Dương) với các nhân vật lịch sử của xứ Đông: Trần Nhân Tông, Mạc Đĩnh Chi, Trần Khánh Dư, Chu An, Trần Tung, Trần Quốc Tảng, Trần Thọ, Trần Cảnh, Trần Tiến, Trần Trợ, Trần Đĩnh, Trần Khắc Chung, Phạm Sư Mệnh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Húc… cùng các địa chỉ văn hóa như Thi xã Bích Động và Chí Linh bát cổ.

Tập thứ 3 của bộ công trình này là chuyên luận Đối thoại văn chương, ngoài các nghiên cứu về lịch sử và văn hóa xứ Đông, còn được coi là “Từ điển thơ và lao động thơ” rất có giá trị, đang được Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Công ty Sách Tân Việt tái bản.

PV