Sớm có giải pháp bảo đảm tiến độ khi cùng lúc thực hiện nhiều dự án

Tin tức - Ngày đăng : 19:36, 31/05/2023

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất sẽ thẩm tra và trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới 4 dự án, trong đó có 3 dự án giao thông.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích phát biểu

Chiều 31.5, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Lao động, Thương binh và Xã hội để thẩm tra một số dự án đầu tư sẽ được trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) tới đây.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo nội dung các tờ trình đầu tư xây dựng các dự án: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; 4 dự án giao thông gồm: xây dựng đường dẫn cầu Cậy và đường 33m kéo dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối với đường Vũ Công Đán (TP Hải Dương); xây dựng cầu Tân An và đường dẫn quốc lộ 18 (Chí Linh); xây dựng nút giao lập thể kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5, qua đường sắt Hà Nội-Hải Phòng thuộc địa phận huyện Kim Thành; xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với quốc lộ 5.


Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về các dự án

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích cho rằng khi các dự án được HĐND tỉnh thông qua thì thời gian thực hiện khá gấp, vì vậy chủ đầu tư phải tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đối với những nơi cần bố trí đất tái định cư cho người dân phải thực hiện sớm. Với diện tích đất lúa phải thu hồi nhiều, vượt quá thẩm quyền của tỉnh cũng cần có thời gian để trình Chính phủ. Đối với dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội, đơn vị tham mưu cần xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết rõ hơn, nhất là nội dung về số lượng người sẽ được phục vụ để thấy rõ hiệu quả đầu tư dự án… Đồng chí nhấn mạnh khó khăn về nguồn thu của tỉnh nên Sở Kế hoạch và Đầu tư cần làm việc kỹ với các ngành cân đối nguồn vốn đầu tư công để bảo đảm thực hiện các dự án theo đúng thời gian quy định.

Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Lao động, Thương binh và Xã hội làm rõ một số vấn đề liên quan tới thời gian thực hiện các dự án như thời gian khá ngắn, cần có giải pháp cụ thể bảo đảm tiến độ; khả năng tài chính khi cùng lúc thực hiện các dự án giao thông; năng lực của chủ đầu tư; việc xây dựng dự toán phải bảo đảm sát thực tế, tránh phải điều chỉnh nhiều lần… Có những dự án xây dựng phải thực hiện nhiều thủ tục, phải bảo đảm thời gian hoàn tất các thủ tục theo quy định. Một số dự án trước đây giao cho UBND cấp huyện làm chủ đầu tư nhưng dự án lớn vượt quá khả năng đầu tư nên chuyển về tỉnh làm chủ đầu tư. Do vậy, HĐND cấp huyện cần phải ban hành Nghị quyết thu hồi chủ trương đầu tư để tránh chồng chéo…


Đồng chí Trịnh Thúy Nga, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Kết thúc buổi làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất sẽ thẩm tra và trình tại kỳ họp sắp tới 4 dự án: xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và 3 dự án giao thông gồm: xây dựng đường dẫn cầu Cậy và đường 33m kéo dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối với đường Vũ Công Đán (TP Hải Dương); xây dựng cầu Tân An và đường dẫn quốc lộ 18 (Chí Linh); xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với quốc lộ 5. Dự án xây dựng nút giao lập thể với quốc lộ 5 tại huyện Kim Thành sẽ chờ nguồn vốn đầu tư công của Chính phủ…

THANH HOA