Bác Hồ với Hải Dương, Hải Dương với Bác Hồ

Xem - Nghe - Đọc - Ngày đăng : 06:23, 27/05/2023

Cuốn sách "Bác Hồ với Hải Dương, Hải Dương với Bác Hồ" tập hợp những bức thư, bài viết, lời dạy… của Bác đối với nhân dân Hải Dương .


Cuốn sách “Bác Hồ với Hải Dương, Hải Dương với Bác Hồ” 
do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn, xuất bản năm 2008


Từ tháng 10.1946-15.2.1965, với cương vị là người đứng đầu Đảng, Nhà nước, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành cho Đảng bộ và nhân dân Hải Dương sự quan tâm đặc biệt. Người về thăm Hải Dương 5 lần. Trong lần về thăm xã Hiệp Lực (Ninh Giang) ngày 26.7.1962, Bác tham gia guồng nước chống úng cùng với bà con nông dân và căn dặn mọi người phải tích cực chống úng thắng lợi. Bác lẩy hai câu Kiều tặng bà con: “Trăm năm trong cõi người ta/Chống úng thắng lợi mới là người ngoan”.

Người nhiều lần viết thư hỏi thăm khen ngợi, viết báo, làm thơ động viên, khen thưởng, tặng quà, tặng Huy hiệu cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và chiến đấu.

Cuốn sách cũng thể hiện tình cảm biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, nhân dân Hải Dương với Bác. Tình cảm đó được cụ thể hóa qua các tư liệu, bài viết về hành động cách mạng, chủ trương nghị quyết, các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật… Như Chỉ thị số 06 - CT/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về “Học tập lời Bác dạy, thi đua với Hồng Thái và Nam Chính để trở thành đơn vị tiền tiến”; thư quyết tâm của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh; thư của cán bộ, nhân dân xã Hồng Thái; thư của phụ nữ Hải Dương gửi Bác Hồ… Nhiều người con ưu tú của Hải Dương may mắn có dịp được đón Bác, gặp Bác cũng kể về những kỷ niệm mãi in sâu. 

Cuốn sách còn tóm tắt sơ lược về tiểu sử Hồ Chí Minh, con đường Người đến với cách mạng, những chỉ đạo, lãnh đạo mang tính quyết định của Người đối với cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, cuốn sách có bài viết về tác phẩm Đường Cách Mệnh của Người, có ý nghĩa đặt nền móng cho lý luận cách mạng Việt Nam đã có thời gian lưu truyền ở huyện Thanh Hà.

Tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời cùng tình yêu thương, sự dìu dắt, chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo thêm sức mạnh to lớn cho Đảng bộ và nhân dân Hải Dương vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi vẻ vang, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong các thời kỳ và còn nguyên giá trị cho tới hôm nay.

Sách do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn, xuất bản năm 2008. Sách không bán, lưu hành nội bộ. Bạn đọc có thể tìm đọc ở Thư viện tỉnh.

PV