Ở một đảng bộ vững mạnh

Tin tức - Ngày đăng : 05:21, 29/03/2010

Đảng bộ xã Cổ Dũng (Kim Thành) tiếp tục lãnh đạo nhân dân tích cực phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt phấn đấu tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015.

Đảng bộ xã Cổ Dũng (Kim Thành) có 275 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ. Trong đó có 7 chi bộ thôn, khu dân cư; 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ dân quân tự vệ. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảng bộ xã luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, giám sát trong tổ chức đảng luôn được Đảng uỷ xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện có hiệu quả. Chất lượng hoạt động của tổ chức đảng được nâng cao, phát huy được vai trò lãnh đạo chi bộ cơ sở, thực sự là cầu nối giữa Đảng với quần chúng nhân dân.


Đảng bộ xã luôn duy trì tốt nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ được đổi mới, mở rộng dân chủ, đặc biệt trong xây dựng nghị quyết của chi bộ, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đảng viên; tự phê bình và phê bình luôn được đề cao, góp ý xây dựng đồng chí bằng tình yêu thương, tiếp thu ý kiến đóng góp với tinh thần cầu thị; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt 80%. Công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên được chú trọng, vừa quản lý được đảng viên, vừa tạo môi trường rèn luyện cho đảng viên. Đảng bộ xã thường xuyên tổ chức các buổi quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gắn với chương trình và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Xã đã hoàn thành đề cương lịch sử đảng bộ xã và đưa vào giảng dạy trong trường tiểu học. Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời xử lý các vấn đề nổi cộm, vì vậy, ở Cổ Dũng không có tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Đảng bộ xã thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát theo định kỳ và đột xuất. Sau khi kiểm tra đã nhắc nhở các tổ chức, đảng viên khắc phục những điểm còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng bộ thường xuyên cử cán bộ, đảng viên học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị. Đảng bộ hiện có 43 đảng viên có trình độ đại học, cao đẳng (chiếm gần 20%); 57 đảng viên có trình độ THPT (chiếm 21%); 63 đảng viên nữ (chiếm hơn 22%). Công tác phát triển đảng được chú trọng. Trong 3 năm gần đây, Cổ Dũng đã kết nạp được 24 đảng viên. Đảng bộ có 2 báo cáo viên và 11 tuyên truyền viên, đảm nhận nhiệm vụ thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế tới từng  cán bộ, đảng viên. Gắn công tác xây dựng Đảng với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy xã tổ chức tốt các buổi học tập chuyên đề, cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hướng dẫn đảng viên viết đăng ký theo sát thực tế, coi đó là một trong những tiêu chí bình xét thi đua cuối năm của đảng viên. Cuộc vận động đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, được cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Năm 2009, qua bình xét đánh giá, có gần 12% số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hơn 87% số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 10 chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm 90,9%. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã Cổ Dũng đạt trong sạch, vững mạnh cấp huyện và cấp tỉnh.


Các chủ trương của Đảng bộ hợp với lòng dân nên nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân. Năm 2009, Cổ Dũng tiếp tục phát triển kinh tế, ổn định về chính trị, đời sống của người dân được cải thiện. Tổng sản phẩm đạt hơn 68 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2008; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,5%; bình quân thu nhập đầu người gần 11 triệu đồng. Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đảng bộ xã chỉ đạo sâu sát, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ. Nhờ vậy, toàn xã có 1.635 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm gần 90%. Công tác xã hội hóa giáo dục được quân tâm, các nhà trường đều đạt danh hiệu trường tiên tiến, trường tiểu học giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được nâng cao, giữ vững tiêu chí xã chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 7,96% (năm 2008 là 9,1%). Tình hình an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong thời gian tới, thực hiện chủ trương kiện toàn tổ chức cơ sở đảng của Tỉnh ủy, Đảng bộ xã Cổ Dũng sắp xếp, kiện toàn rút gọn từ 7 chi bộ thôn, khu dân cư xuống còn 3 chi bộ, hoạt động có hiệu quả hơn. Đảng bộ xã Cổ Dũng tiếp tục lãnh đạo nhân dân tích cực phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015.

THANH HOA