Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào"

Tin tức - Ngày đăng : 13:37, 02/07/2012

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh vừa phát động cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

Cuộc phát động được triển khai tới cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh. Ngoài phần thi trắc nghiệm hằng tuần, Bộ CHQS tỉnh phát động các cán bộ, chiến sĩ tham gia phần thi viết. Nội dung nêu bật được những nhân tố hình thành, quyết định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào những năm qua; những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; những cảm nghĩ về nền văn hóa, đất nước và con người của nước bạn Lào; biện pháp giữ gìn, phát huy tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt - Lào… Bộ CHQS tỉnh yêu cầu mỗi Ban CHQS cấp huyện có 2 bài dự thi chất lượng cao; các phòng: Tham mưu, Kỹ thuật, Chính trị, Hậu cần, Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 125, mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 1 bài chất lượng cao.


HUY PHONG