Xây dựng công trình làm hư hỏng nhà liền kề phải bồi thường

Phản hồi - Ngày đăng : 06:18, 10/11/2012

Hỏi: Nhà bên cạnh được cấp giấy phép xây dựng 4 tầng, nhưng khi đào móng đã có hiện tượng làm ảnh hưởng đến nhà của tôi. Khi nhà xây được 2 tầng thì nhà tôi bị lún, nứt. Tôi yêu cầu ngừng thi công nhưng nhà đó chỉ hỗ trợ một khoản tiền để tôi sửa chữa hư hỏng và tiếp tục xây dựng, vì cho rằng đã được cấp giấy phép xây dựng đến 4 tầng nên họ có quyền xây dựng tiếp. Vậy pháp luật quy định như thế nào về trường hợp này?


NGUYỄN THỊ HẰNG (Kim Thành)


Trả lời: Khi có nguy cơ xảy ra sự cố đối với công trình xây dựng, ảnh hưởng đến bất động sản (BĐS) liền kề và xung quanh, thì chủ sở hữu công trình phải cho ngừng ngay việc xây dựng, sửa chữa hoặc dỡ bỏ theo yêu cầu của các chủ sở hữu các BĐS liền kề và xung quanh hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Nhà bên cạnh xây dựng đã làm lún, nứt nhà bạn thì nhà đó phải cho ngừng ngay việc xây dựng theo yêu cầu của bạn và phải bồi thường thiệt hại. Còn việc nhà bên cạnh cho rằng họ có được cấp phép xây dựng 4 tầng nên có quyền xây tiếp là trái với quy định của pháp luật.