Cẩm Giàng chủ động chống úng vụ mùa

Nông nghiệp - Nông thôn - Ngày đăng : 17:13, 13/06/2013

Để chủ động chống úng, huyện Cẩm Giàng phân diện tích cần tiêu úng thành 5 vùng, gồm các cụm thủy nông: Văn Kiều, Cầu Ghẽ, Ngọc Liên, Lai Cách và tây sông Ghẽ.


Đồng thời, huyện xây dựng phương án chống úng theo 3 thời điểm: Khi lúa mới cấy, tập trung rút nước các vùng trũng, rút tiêu nước cho mạ và rau màu. Từ ngày 16-7 đến 15-9, chủ động gạn tháo, điều tiết nước, bảo đảm cho lúa sinh trưởng. Từ ngày 16-9 đến 30-10, rút nước kịp thời để bảo đảm năng suất lúa, chú ý các chân ruộng làm vụ đông. Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão, úng và tìm kiếm cứu nạn huyện Cẩm Giàng đã chỉ đạo các địa phương giải tỏa, vớt gần 1 triệu m2 rong bèo, vật cản trên các trục kênh dẫn tiêu T5, T2 trạm bơm Văn Thai; giải tỏa 2 đăng chắn (nuôi cá) trên kênh T0 thuộc địa bàn xã Đức Chính... Trong trường hợp có mưa, bão xảy ra, huyện khẩn trương mở các cống dưới đê, tranh thủ nhanh nhất khả năng tiêu tự chảy. Vùng nào, nơi nào không tiêu tự chảy được phải huy động các trạm bơm điện gạn tháo phòng úng, duy trì mực nước ở bể hút từ +1,2 đến +1,4 m.

PV