Tăng tốc dồn điền, đổi thửa

Nông nghiệp - Nông thôn - Ngày đăng : 09:08, 18/12/2014

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, dồn điền, đổi thửa tại Nam Sách.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương yêu cầu huyện Nam Sách tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng tốc dồn ô, đổi thửa


Ngày 17-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), dồn điền, đổi thửa (DĐĐT) tại xã Nam Hồng, Minh Tân và sản xuất vụ đông tại xã Nam Trung (Nam Sách).

Kiểm tra tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương yêu cầu huyện Nam Sách tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng tốc DĐĐT, thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, nhất là những tiêu chí khó. Tăng cường tuyên truyền để người dân thấy được ý nghĩa, tác dụng của việc DĐĐT đối với sản xuất nông nghiệp, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện cần khẩn trương rà soát lại những xã đạt nhiều tiêu chí có thể về đích trong năm 2015, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các xã này sớm về đích. Các địa phương đạt tiêu chí xây dựng NTM thấp cần tìm ra những khó khăn, vướng mắc để từng bước tháo gỡ, tăng nhanh số tiêu chí trong năm 2015. Kiểm tra sản xuất vụ đông tại xã Nam Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nam Sách tích cực hướng dẫn nông dân các biện pháp bảo vệ cây vụ đông, nhất là cây hành trước diễn biến bất lợi của thời tiết, sâu bệnh, bảo đảm năng suất.

Theo UBND huyện Nam Sách, đến nay An Lâm là xã duy nhất của huyện đã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM. 6 xã gồm: Nam Tân, Hợp Tiến, Nam Chính, Đồng Lạc, Thanh Quang, Nam Hồng phấn đấu về đích NTM trong năm 2015. Để các xã trên về đích trong năm tới, mỗi xã cần nguồn hỗ trợ từ tỉnh và địa phương khoảng từ 20-30 tỷ đồng. Qua 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, toàn huyện đã tăng thêm 58 lượt tiêu chí. 18 trong tổng số 19 xã, thị trấn triển khai DĐĐT. Thị trấn Nam Sách chỉ chỉnh trang đồng ruộng do số thửa bình quân/hộ thấp. 36 thôn của 12 xã đã tiến hành chỉnh trang đồng ruộng, đạt 38,7% số thôn. 3 xã Hiệp Cát, Minh Tân, Phú Điền đã hoàn thành DĐĐT. Tổng kinh phí cho DĐĐT hơn 30 tỷ đồng. Dự kiến 8 xã gồm: Hiệp Cát, Minh Tân, Hồng Phong, Nam Hồng, Phú Điền, Đồng Lạc, An Lâm, An Sơn sẽ hoàn thành DĐĐT trong năm 2014.

   HẢI MINH