Tạo môi trường bình đẳng trong tiếp cận nguồn tài nguyên

Môi trường - Ngày đăng : 10:18, 10/01/2017

Sáng 9-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài nguyên và môi trường (TNMT) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương chủ trì điểm cầu Hải Dương

Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự tại điểm cầu Hải Dương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận những đóng góp của ngành TNMT trong năm qua. Nhiều thể chế, chính sách, pháp luật về TNMT tiếp tục được hoàn thiện, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Ngành đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra có nhiều đổi mới. Thiết lập các cơ chế tiếp nhận ý kiến phản hồi của các cá nhân, tổ chức. Hợp tác, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, nhất là công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ những hạn chế và yêu cầu ngành TNMT trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo bình đẳng cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên của đất nước. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về đất đai để tập trung ruộng đất, tạo cơ sở phát triển nền nông nghiệp hàng hóa. Có định hướng lâu dài trong lĩnh vực TNMT, gắn việc triển khai thực hiện với ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường vai trò kiểm soát của Nhà nước, nhất là việc thực hiện các quy hoạch. Nâng cao chất lượng các dự án khai thác tài nguyên. Chú trọng công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Quan tâm xây dựng các đề án chống ô nhiễm môi trường đô thị, nhất là ô nhiễm không khí. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm trong lĩnh vực TNMT nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chủ động điều tra, khảo sát nguồn gây ô nhiễm để đưa ra các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả.

VỴ THỦY