Đêm

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 07:49, 01/10/2017

Đêm khuya nghe tiếng chẫu chàng
Dội vào khoảng trống sông làng xa xa
Gió thì thào, gió thiết tha
Có ngôi sao lạc ngân hà đang trôi...

Chẫu chàng đấy, chẫu chàng ơi
Đêm nghe nẫu một lòng tôi... chẫu chàng
Cớ chi nên vội... nên vàng
Cơn mưa vừa mới bắc sang lối vườn

Uôm... oam vỡ cả đêm trường
Có tia chớp rạch một đường chân mây.

NGUYỄN VIẾT LUYỆN