Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình bảo vệ môi trường

Môi trường - Ngày đăng : 09:47, 06/10/2017

Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal (khu công nghiệp Lai Vu, Kim Thành) đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Hiện tại, công ty đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống khung vách và mái che bao quanh khu vực bể thủy phân để ngăn bụi, mùi phát tán ra môi trường. Thời gian tới, công ty tập trung hoàn thiện hệ thống đường ống tiếp nhận nước thải sau xử lý, hệ thống quan trắc môi trường tự động, hố kiểm chứng và hồ ứng phó sự cố.

PV