Ông Nguyễn Trọng Điều chính thức mất chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Chính trị - Ngày đăng : 10:02, 03/01/2018

Ông Nguyễn Trọng Điều sử dụng bằng đại học không hợp pháp...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh đối với ông Nguyễn Trọng Điều kể từ ngày1.1.2018. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Đảng ủy viên đối với ông Nguyễn Trọng Điều do sử dụng bằng đại học không hợp pháp.

PV