Thời sự

Hải Dương bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho gần 200 cán bộ

12/09/2022 20:24

Lớp bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số kéo dài trong 3 ngày, cung cấp nội dung cơ bản về chuyển đổi số, một số công nghệ cốt lõi cũng như vấn đề bảo mật trên không gian mạng.