Không đăng ký kết hôn có được hưởng quyền lợi tài sản?

Bạn đọc - Ngày đăng : 07:01, 12/05/2018

Hai bạn chung sống với nhau năm 2009 đến nay, không đăng ký kết hôn thì sẽ không được công nhận là vợ chồng.

Hỏi:Tôi và chồng sống chung từ năm 2009 nhưng không đăng ký kết hôn. Năm 2011, tôi sinh con nên về nhà mẹ đẻ ở, chồng tôi không thăm con cũng như không chu cấp gì cho mẹ con tôi cho tới nay. Năm 2015, tôi có mua được một căn nhà, giờ tôi muốn ly hôn thì phải làm thế nào? Chồng tôi có quyền lợi gì về căn nhà mà tôi mua hay không?

NGUYỄN THỊ M.(Tứ Kỳ)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 điều 3 Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không có đăng ký kết hôn (không phân biệt có vi phạm điều kiện kết hôn hay không) và có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật hoặc yêu cầu ly hôn thì tòa án thụ lý, giải quyết, áp dụng điều 9 và điều 14 của Luật Hôn nhân và gia đình tuyên bố không công nhận quan hệ hôn nhân giữa họ. Nếu có yêu cầu tòa giải quyết về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con; quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên thì giải quyết theo quy định tại điều15 và điều 16 của Luật Hôn nhân và gia đình.

Như vậy, hai bạn chung sống với nhau năm 2009 đến nay, không đăng ký kết hôn thì sẽ không được công nhận là vợ chồng. Nếu bạn muốn ly hôn thì vẫn làm thủ tục ly hôn như có đăng ký kết hôn nhưng tòa sẽ ra quyết định không công nhận là vợ chồng. Về tài sản là căn nhà bạn mua năm 2015 nếu bạn có chứng cứ chứng minh bạn mua từ tiền riêng của bạn thì đó là tài sản riêng của bạn mà người chồng không có quyền lợi gì. Khi ly hôn, nếu người chồng có yêu cầu chia tài sản chung đối với căn nhà đó thì bạn yêu cầu tòa công nhận căn nhà đó là tài sản riêng của mình.