Kiến nghị đầu tư Trung tâm Văn hóa xứ Đông bằng nguồn ngân sách địa phương

Kinh tế - Ngày đăng : 13:43, 08/10/2018

Văn bản trên do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép UBND tỉnh được đầu tư Trung tâm Văn hóa xứ Đông bằng nguồn cân đối ngân sách địa phương. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện đầu tư theo đúng quy định Luật Đầu tư công, các tiêu chuẩn liên quan; định mức, quy mô xây dựng và các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm quản lý nguồn vốn hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. UBND tỉnh bố trí vốn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Theo đó, tiền thu sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá chuyển quyền sử dụng đất được đưa vào cân đối ngân sách địa phương (không bố trí trực tiếp để đầu tư xây dựng dự án Trung tâm Văn hóa xứ Đông).

Trước đó, tháng 9.2018, UBND tỉnh đã có báo cáo về việc đổi tên dự án Trung tâm Hội nghị và quảng trường (thuộc Khu hành chính tập trung của tỉnh) thành Trung tâm Văn hóa xứ Đông. Đồng thời, tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) sang đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước (từ nguồn thu sử dụng đất dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình và nguồn vốn khác).

LAN NGUYỄN