Thanh Hà về đích sớm trong xây dựng trường chuẩn quốc gia

Giáo dục - Ngày đăng : 18:18, 08/10/2018

Xây dựng trường chuẩn quốc gia là việc khó, đặc biệt cơ sở vật chất cần nhiều tiền.

Phòng học của Trường Tiểu học Thanh Sơn bảo đảm cho công tác dạy và học

Song, với nhiều cố gắng, đến nay số trường học đạt chuẩn quốc gia của huyện Thanh Hà đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra, cao hơn mặt bằng chung của tỉnh.

Khắc phục khó khăn

Trường Tiểu học Thanh Sơn những ngày này như vừa được thay áo mới. Khuôn viên trường rộng 8.000 m2, sạch đẹp, có khu vui chơi cho học sinh, đủ các phòng học, phòng chức năng cho các hoạt động giáo dục. Trước đây, cơ sở vật chất của trường phải dùng chung với Trường THCS Thanh Sơn nên chật hẹp, bất tiện. Trước đó, do là trường tiểu học cuối cùng của huyện chưa đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 nên xã tập trung thực hiện mục tiêu đưa trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhân dân đã ủng hộ hàng nghìn ngày công để tu sửa, xây dựng trường.

Theo ông Đoàn Đình Goòng, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), ngoài các công trình phụ trợ cần thiết, xã chọn ưu tiên cho giáo dục. 2 năm gần đây, các nguồn lực đều tập trung xây sửa, mở rộng khuôn viên các trường. Ngoài kinh phí cấp trên hỗ trợ xây dựng NTM, địa phương tích cực xử lý đất dôi dư, xen kẹp, kêu gọi hỗ trợ từ những người con quê hương, nhà hảo tâm...

Đến nay, xã đã đầu tư 23 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất các cấp học, trong đó bậc mầm non 5 tỷ đồng, tiểu học 12 tỷ đồng, THCS 6 tỷ đồng. Do đó, cả 3 trường của xã đều đạt chuẩn quốc gia. Riêng trường mầm non và tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thời gian tới, xã tiếp tục đầu tư xây dựng nhà đa năng cho Trường Tiểu học.

Là một trong 4 xã đăng ký về đích xây dựng NTM trong năm nay của huyện Thanh Hà nhưng tiêu chí cơ sở vật chất trường học là khó khăn lớn đối với xã Thanh Khê. Khuôn viên Trường THCS hẹp, thiếu phòng học. Trường mầm non của xã diện tích hẹp, chưa đủ điều kiện cơ sở vật chất. UBND xã vận động nhân dân xung quanh khu vực trường mầm non hiến đất để mở rộng khuôn viên, dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ hoàn tất.

Xã trích ngân sách hơn 15 tỷ đồng để gấp rút xây dựng Trường THCS ở địa điểm khác rộng 6.000 m2. "Tuy còn nhiều khó khăn nhưng xã quyết tâm đến đầu kỳ 2 năm học 2018-2019 sẽ hoàn thiện công trình, bảo đảm đón chuẩn vào đầu năm tới", ông Cao Đức Khảng, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Khê cho biết.

Vượt mục tiêu nghị quyết đại hội

Trường THCS Thanh Khê đang được xây mới với khuôn viên hơn 6.000 m2

Để đạt được kết quả trên, ngành giáo dục huyện Thanh Hà đã bám sát và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2015-2020).

Nghị quyết nêu rõ trong nhiệm kỳ, 100% số trường học phải đủ diện tích tối thiểu theo quy định, phấn đấu 75% số trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, bậc THCS đạt 65%, tiểu học đạt 100%, mầm non đạt 54%. UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, mỗi năm phấn đấu xây dựng từ 2-3 trường đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2020, 100% số phòng học được xây dựng kiên cố cao tầng. Huyện giao cho các xã đăng ký về đích NTM trong nhiệm kỳ phải có đủ cơ sở vật chất trường học của cả 3 cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Đối với nhiều xã, cơ sở vật chất trường học là một trong những chỉ tiêu khó đạt nhất khi phấn đấu đạt chuẩn NTM. Để tháo gỡ khó khăn, ngoài nguồn hỗ trợ của tỉnh trong xây dựng NTM, các xã, thị trấn đã chủ động xử lý đất dôi dư, xen kẹp, đấu giá quyền sử dụng đất, kêu gọi nhà hảo tâm, nhân dân ủng hộ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường học. Đối với những trường có diện tích hẹp, huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với địa phương vận động nhân dân cạnh trường hiến đất mở rộng trường. Song song với việc xây dựng cơ sở vật chất, các trường học chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay, 100% số giáo viên trong huyện đạt chuẩn; 99,6% số giáo viên tiểu học và 81,4% số giáo viên mầm non đạt trên chuẩn.

Đến nay, hơn 79% số trường học trong huyện đạt chuẩn quốc gia, vượt 4,26% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XIV đề ra. Tất cả các xã, thị trấn có trường đạt chuẩn quốc gia. Toàn huyện có 17 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, chiếm 62,96%, vượt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra 8,96%; 21 trường THCS đạt chuẩn, chiếm 80,76%, vượt mục tiêu nghị quyết 15,76%. Huyện Thanh Hà là một trong 3 huyện của tỉnh có 100% số trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

MINH NGUYỆT