Về với Ba Đình

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 07:16, 03/02/2019

Sớm nay con về với Ba Đình/Thăm quảng trường nơi Bác Hồ đọc "Tuyên ngôn độc lập"/Còn ấm mãi không gian lời dịu hiền của Bác:/ "... Tôi nói đồng bào nghe rõ không..."

Sớm nay con về với Ba Đình
Thăm quảng trường nơi Bác Hồ đọc "Tuyên ngôn độc lập"
Còn ấm mãi không gian lời dịu hiền của Bác:
"... Tôi nói đồng bào nghe rõ không..."

Nhớ ngày Bác ra đi từ bến Nhà Rồng
Qua bốn biển năm châu tìm đường cứu nước
Bao khổ cực gian lao trong ngục tù của giặc
"Nhật ký trong tù" còn mãi đến muôn sau.

Theo Đảng, Bác vạch đường... vượt qua mọi gian lao
Chiến thắng Điện Biên ngời mốc son lịch sử
"... Nước Việt Nam là một..." lời của Người còn đó
Cả dân tộc vui mừng ngày thống nhất non sông...

Trời Ba Đình trong xanh lồng lộng sắc cờ hồng
Con cùng dòng người vào lăng viếng Bác
Giữa quảng trường hôm nay vẫn ấm lời gió hát
Lời "Tuyên ngôn..." năm nào và khúc "Tiến quân ca"

Đã mấy chục năm rồi - nước độc lập tự do
Quê hương các Vua Hùng đang từng ngày đổi mới
Đi giữa Ba Đình dưới cờ sao phấp phới
Cả dân tộc Việt Nam nhớ mãi ơn Người!

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT