Nhớ

Dành cho người yêu thơ - Ngày đăng : 13:36, 19/07/2020

Đò sang để nhớ bến sông/Rặng cây xanh nhớ một vùng non cao

     Đò sang để nhớ bến sông
Rặng cây xanh nhớ một vùng non cao
     Thoáng mây bay nhớ mưa rào
Trời sao lại nhớ đêm nào trăng thanh
     Hoa thơm nhớ nụ trên cành
Chim bay nhớ tổ yên lành nơi xa

     Hôm nay chợt nhớ ngày qua
Tự nhiên gặp
            để rồi ta
                 nhớ mình.

NGUYỄN HỮU PHÁCH