​Di chuyển các hộ ở khu tập thể Máy Bơm trước ngày 30.5.2021

Kinh tế - Ngày đăng : 19:42, 29/12/2020

Trước ngày 30.5.2021, TP Hải Dương sẽ di chuyển các hộ sinh sống ở tại khu tập thể Máy Bơm sang khu nhà ở xã hội thuộc dự án làng Lilama 69-3 tại hai tòa nhà II và VII.

Do hai tòa nhà dự kiến khởi công vào tháng 6.2021 và đưa vào sử dụng từ tháng 12.2022 nên thành phố đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho các hộ với mức 4 triệu đồng/hộ/tháng trong 18 tháng và đề nghị hỗ trợ thêm nếu khu nhà ở xã hội chưa hoàn thành; hỗ trợ di chuyển chỗ ở 4,5 triệu đồng/hộ. Kinh phí hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. 

Sở Xây dựng đánh giá khu tập thể trên thuộc mức độ nguy hiểm cấp độ D, buộc các hộ phải di chuyển.

DŨNG CƯỜNG