2 huyện cơ bản hoàn thành đổ ải

Nông nghiệp - Nông thôn - Ngày đăng : 08:00, 04/02/2021

Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, đến ngày 4.2, có 2 huyện Ninh Giang và Bình Giang đã cơ bản hoàn thành đưa nước đổ ải vụ chiêm xuân.


2 huyện Ninh Giang và Thanh Miện cơ bản hoàn thành đưa nước đổ ải vụ chiêm xuân

Hai địa phương trên có nhiều diện tích đất sản xuất ở khu vực cốt đất cao nên thường xuyên khó khăn về nguồn nước. Riêng huyện Bình Giang nguồn nước đổ ải phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Vì vậy, 2 huyện này đã chủ động đổ ải sớm hơn từ 10 - 15 ngày so với lịch đổ ải đại trà của cả tỉnh. Hiện đơn vị khai thác công trình thủy lợi các huyện vẫn tiếp tục tích trữ nước vào kênh trục, ao hồ; người dân cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hợp lý để bảo đảm nước phục vụ sản xuất.

TH