6 đường dây nóng giải đáp thắc mắc gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng cho lao động và doanh nghiệp

Lao động - Việc làm - Ngày đăng : 17:46, 02/08/2021

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa công bố số điện thoại đường dây nóng nhằm giải đáp phản ánh, kiến nghị của người lao động, doanh nghiệp trong triển khai hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập “Tổ công tác đặc biệt” phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ LĐTBXH tại các tỉnh, thành phố khu vực phía nam.

Để bảo đảm thống nhất địa phương theo dõi, chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và hỗ trợ giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ tại địa phương, Bộ LĐTBXH thông báo điều chỉnh phân công phụ trách tại các địa phương của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 79/QĐ-LĐTBXH ngày 12.7.2021.

Đồng thời Bộ LĐ-TB-XH công bố số điện thoại đường dây nóng giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa phương.

Chi tiết đường dây nóng như sau:

Theo VOV