Hầu hết các trường THPT chưa có giáo viên nghệ thuật

Giáo dục và đào tạo - Ngày đăng : 10:07, 25/05/2022

Theo khảo sát của phóng viên, hầu hết các trường THPT trong tỉnh chưa có giáo viên môn nghệ thuật trong khi năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 có thể sẽ chọn học môn này.

Năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 bắt đầu học chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Chương trình có 7 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và nội dung giáo dục của địa phương. Ngoài 7 môn bắt buộc, học sinh có thể lựa chọn 5 môn từ 3 nhóm môn khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật), khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học), nhóm môn công nghệ và nghệ thuật (công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật) và 3 cụm chuyên đề học tập của 3 môn học.

Như vậy, nếu để học sinh lựa chọn môn học thì các trường sẽ gặp không ít khó khăn trong việc bố trí giáo viên và cơ sở vật chất đáp ứng một số môn học lựa chọn, đặc biệt là môn nghệ thuật.

Trước tình hình này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các trường rà soát các tổ hợp môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập lựa chọn; xây dựng các cụm chuyên đề học tập lựa chọn phải phù hợp với định hướng nghề nghiệp; học sinh chỉ được chọn cụm chuyên đề trong các môn bắt buộc và các môn đã lựa chọn. 

Các trường THPT báo cáo phương án tổ hợp môn lựa chọn và chuyên đề học tập lựa chọn đối với lớp 10 trước ngày 28.5.

PV