[Đồ họa] Quy trình làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trực tuyến

Lao động - Việc làm - Ngày đăng : 12:31, 25/05/2022

Từ tháng 5. 2022, người lao động không phải trực tiếp đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương để nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có thể làm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo các bước sau:

LAN ANH- TUẤN ANH