Hải Dương phấn đấu tăng thêm từ 5 – 10% diện tích cây vụ đông

Nông nghiệp - Nông thôn - Ngày đăng : 13:31, 27/09/2022

Sáng 27.9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương tổ chức hội nghị bàn giải pháp phát triển sản xuất vụ đông năm 2022 – 2023.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương cùng nhau họp bàn giải pháp phát triển sản xuất cây vụ đông

Theo kế hoạch, toàn tỉnh sẽ gieo trồng 21.000 ha cây vụ đông gồm: 18.000 ha rau, 1.500 ha ngô và 1.500 ha cây trồng khác. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu mở rộng từ 5-10% diện tích cây vụ đông so với kế hoạch, tương đương khoảng 1.500-2.000 ha.

Để đạt được mục tiêu, tại hội nghị, đại diện các địa phương, ngành liên quan, một số doanh nghiệp, HTX tiêu biểu trong sản xuất và tiêu thụ cây vụ đông đã thảo luận nhiều giải pháp. Đó là cần tăng cường tuyên truyền đến người dân để nâng cao nhận thức về hiệu quả của việc sản xuất cây vụ đông, khả năng khai thác những tiềm năng thế mạnh của địa phương khi mở rộng phát triển sản xuất cây vụ đông như: lợi thế về quỹ đất, kinh nghiệm sản xuất, khả năng tiêu thụ phẩm… Các địa phương chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa để bảo đảm quỹ đất gieo cây vụ đông; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX dịch vụ nông nghiệp. Mở rộng các mô hình sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ theo liên kết chuỗi giá trị. Duy trì, mở rộng các vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất hữu cơ, vùng sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại như kết nối giao thương, hội chợ triển lãm, đưa các sản phẩm nông sản tham gia các hoạt động thương mại điện tử… Ngành và địa phương liên quan cần chú trọng việc cập nhật danh sách các vùng sản xuất, sản lượng và loại nông sản đến kỳ thu hoạch cần tiêu thụ để cung cấp cho các doanh nghiệp, các sở, ngành và các tổ chức hỗ trợ kết nối, tiêu thụ; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, thương lái bao tiêu, tiêu thụ nông sản cho nông dân được thuận lợi. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường đầu tư kho lạnh, cơ sở sơ chế, chế biến để tăng sản lượng khi vào vụ thu hoạch chính vụ. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ đông theo Đề án "Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030"…

Đến ngày 27.9, toàn tỉnh đã trồng 4.192 ha cây vụ đông, đạt 20% kế hoạch, nhiều hơn 866 ha so cùng kỳ năm trước. Diện tích đã trồng chủ yếu là cải bắp, cải dưa, cải củ, củ đậu, ớt, ngô, cà rốt và một số loại rau cải ngắn ngày để cung cấp cho thị trường rau giáp vụ.

TRẦN HIỀN