Thành lập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh

THỨ BA, 11/09/2018 08:03:58

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có thông báo kết luận về việc thành lập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí việc thành lập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế; có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Y tế. Đây là bệnh viện chuyên khoa hạng II (tuyến tỉnh) với quy mô 80 giường bệnh vào năm 2018 và tăng theo lộ trình đến năm 2021 có 200 giường bệnh. Trước mắt giữ nguyên số người làm việc hiện tại của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh là 55 người.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cụ thể để thành lập bệnh viện theo quy định và tạo điều kiện để bệnh viện nhanh chóng ổn định, hoạt động hiệu quả. Rà soát số lượng biên chế, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng khoa, phòng, bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính xem xét, bố trí kinh phí để nâng cấp Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh thành Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương. Bệnh viện cần tích cực tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực, chuyên môn từ Trung ương để từng bước xây dựng và phát triển, sớm trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.
HOÀNG QUÂN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu