Phòng khám tư nhân phải tự đánh giá an toàn trước ngày 20.6

THỨ NĂM, 10/06/2021 11:00:15

Phòng khám nào không thực hiện, không đáp ứng tiêu chí phòng khám an toàn phải đóng cửa tạm dừng hoạt động để khắc phục và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Theo thông báo của Bộ Y tế, đến 14 giờ ngày 8.6, Hải Dương có 203 phòng khám tư nhân đăng ký tài khoản vào phần mềm trực tuyến https://covid19.cosoyte.vn do Bộ Y tế quản lý để thực hiện tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong số này mới có 89 phòng khám tư nhân ở 8 địa phương gồm Bình Giang, Gia Lộc, Kim Thành, Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện và TP Chí Linh tự đánh giá, nhập điểm phòng khám an toàn vào hệ thống. Chưa có phòng khám tư nhân nào ở TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn, các huyện Tứ Kỳ và Cẩm Giàng tự đánh giá và nhập điểm lên hệ thống.

Sở Y tế đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Y tế thực hiện nghiêm việc kê khai thông tin của các phòng khám tư nhân vào phần mềm trực tuyến; cung cấp tài khoản và mật khẩu cho các phòng khám tư nhân để các phòng khám tự nhập điểm đánh giá phòng khám an toàn lên hệ thống trước ngày 20.6. Chỉ đạo các phòng khám đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn nhập đầy đủ số liệu tự kiểm tra đánh giá ít nhất 1 lần/tháng vào phần mềm trực tuyến. Quá 30 ngày nếu phòng khám nào không nhập dữ liệu, phần mềm sẽ tự động chuyển sang trạng thái phòng khám không an toàn do không đánh giá thường xuyên.

Phòng khám nào không thực hiện, không đáp ứng tiêu chí phòng khám an toàn phải đóng cửa tạm dừng hoạt động để khắc phục và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

NGỌC THANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu