Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân

THỨ NĂM, 04/01/2018 14:53:19

Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất hệ thống mục tiêu và 16 chỉ tiêu theo 2 giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030.

Sáng 4.1, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nghe đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đọc Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Chung
Chưa thu hút được nguồn lực xã hội cho y tế

Tờ trình nêu rõ: Trong giai đoạn vừa qua, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Sức khỏe của người dân tiếp tục được cải thiện. Tuổi thọ bình quân đạt 74,5 tuổi, tỷ suất tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi giảm còn 1,6‰ và dưới 5 tuổi giảm còn 2,5‰. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 11%; luôn duy trì tỷ lệ đạt trên 99% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng mở rộng; khống chế tỷ lệ nhiễm HIV mới hằng năm dưới 0,3%... Không để dịch bệnh lớn, nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng và không có tử vong do dịch bệnh. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 87,3%; nhu cầu khám, chữa bệnh hằng năm tăng trung bình trên 11%…

Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế như: bộ máy tổ chức không ổn định, nhiều đầu mối nhất là các trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh và hệ thống y tế cơ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế cơ bản chưa đồng bộ. Bác sĩ có trình độ cao, lành nghề và bác sĩ tuyến cơ sở còn thiếu, chất lượng dịch vụ y tế ở tuyến cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu. Thái độ phục vụ của một bộ phận cán bộ y tế còn thiếu chuẩn mực. Y tế ngoài công lập phát triển không cân đối, nhỏ lẻ, manh mún... Nguyên nhân là do việc thu hút đầu tư từ xã hội hóa còn thấp. Tư duy bao cấp, ỷ lại vào Nhà nước còn phổ biến trong khi tỉnh còn khó khăn về kinh phí. Một số chính sách về y tế do Trung ương ban hành chưa đồng bộ, cơ chế của địa phương chưa đủ mạnh để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại các cơ sở y tế...

Đến năm 2030, cơ bản chấm dứt dịch bệnh AIDS, lao và sốt rét

Để đạt được mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và trên cơ sở tình hình thực tiễn tại tỉnh, Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất hệ thống mục tiêu và 16 chỉ tiêu theo 2 giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030. 

Theo đó, tuổi thọ trung bình của người dân sẽ được nâng lên 76 tuổi vào năm 2025 và 76,5 tuổi vào năm 2030. Thời gian sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm vào năm 2025 và 69 năm vào năm 2030. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% vào năm 2025 và trên 99% vào năm 2030. Tỷ lệ chi phí trực tiếp của gia đình cho y tế giảm dần dưới mức 35% vào năm 2025 và dưới 30% vào năm 2030. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng mở rộng trên 99% với 12 loại vắc-xin vào năm 2025 và 14 loại vắc-xin vào năm 2030. Giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi dưới 2‰ vào năm 2025 và dưới 1,5‰ vào năm 2030. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi tối thiểu 1,68m đối với nam và 1,58m đối với nữ. Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 85% vào năm 2025 và trên 95% vào năm 2030. Đến năm 2030, cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và sốt rét...

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, rèn luyện thể chất, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh. Nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện. Tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nâng cao y đức, thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh. Đổi mới hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ y tế. Tập trung phát triển nhân lực và khoa học - công nghệ y tế. Làm tốt công tác quản lý dược và thiết bị y tế. Tăng cường đầu tư và đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tế để có nguồn lực triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế. Tích cực hợp tác và chủ động hội nhập quốc tế nhằm tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao ở các nước, các tổ chức quốc tế. Khai thác tốt các nguồn lực để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế của các cơ sở y tế trong tỉnh...
SỸ THẮNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu