15 cơ sở tiêm chủng dịch vụ tư nhân

THỨ NĂM, 24/10/2019 12:03:24

Theo Sở Y tế, đến nay toàn tỉnh có 15 cơ sở tiêm chủng dịch vụ tư nhân.

Những cơ sở này đều đã và đang sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia và thực hiện báo cáo theo quy định. Tuy nhiên, do cán bộ thực hiện tại các cơ sở tiêm chủng thường xuyên thay đổi nên việc cập nhật sử dụng phần mềm chưa được thường xuyên, còn gặp một số bất cập trong khi sử dụng.

Việc có nhiều cơ sở tiêm chủng dịch vụ tư nhân tạo điều kiện cho các gia đình có thêm lựa chọn để tiêm cho trẻ một số loại vaccine dịch vụ như 5 trong1, 6 trong 1 hoặc các loại vaccine không có trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Các cơ sở tiêm chủng dịch vụ tư nhân phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
HT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu