Thanh Miện dỡ 3 chốt kiểm dịch cuối cùng

THỨ BA, 26/10/2021 18:46:13

Các chốt kiểm dịch này được lập từ ngày 10.7 nhằm kiểm soát người từ tỉnh ngoài vào, đặc biệt là từ tỉnh Hưng Yên.

Từ ngày 26.10, chốt kiểm soát dịch trên đê Đại Hà thuộc xã Hồng Phong (Thanh Miện) tạm dừng hoạt động
Ngày 26.10, huyện Thanh Miện đã giải thể 3 chốt kiểm soát dịch Covid-19 cấp huyện gồm: chốt trên đê Đại Hà (xã Hồng Phong), chốt cầu Giao (xã Chi Lăng Nam) và chốt cầu Hoàng Tường (xã Tân Trào).

Các chốt kiểm dịch này được lập từ ngày 10.7 nhằm kiểm soát người từ tỉnh ngoài vào, đặc biệt là từ tỉnh Hưng Yên.

Đến ngày 26.10, trên địa bàn huyện Thanh Miện không còn chốt kiểm dịch.
ĐQ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu