Đề nghị không sáp nhập Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng

THỨ NĂM, 17/03/2022 10:24:55

Lý do được đưa ra là chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế tự chủ của 2 bệnh viện này là khác nhau.


Sở Y tế, Sở Nội vụ đề nghị không sáp nhập Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Phục hồi chức năng

Ngày 16.3, Sở Y tế và Sở Nội vụ đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh đề nghị không sáp nhập Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) và Bệnh viện Phục hồi chức năng (PHCN) do chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế tự chủ của 2 bệnh viện này khác nhau.

Bệnh viện YHCT thực hiện khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú; chăm sóc, phục hồi chức năng bằng YHCT, kết hợp YHCT với y học hiện đại cho người bệnh. Bệnh viện tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, Nhà nước giao biên chế sự nghiệp.

Bệnh viện PHCN trợ giúp người bệnh và người khuyết tật bằng phương pháp y học, kỹ thuật PHCN, biện pháp giáo dục và xã hội làm giảm tối đa ảnh hưởng của khuyết tật. Thực hiện phục hồi, nâng cao sức khỏe thông qua nghỉ ngơi, dinh dưỡng, luyện tập. Bệnh viện tự bảo đảm chi thường xuyên, Nhà nước không giao biên chế sự nghiệp.

Ngày 27.8.2018, Bộ Y tế có ý kiến không sáp nhập Bệnh viện PHCN và Bệnh viện YHCT của tỉnh.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo nghiên cứu, xem xét đối với đề xuất sáp nhập Bệnh viện YHCT và Bệnh viện PHCN, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong quý I.2022.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu