Viết quảng cáo, rao vặt lên đình làng

THỨ BẢY, 24/11/2018 09:48:58

bức tường mặt bên đình làng Bá Đông trở thành nơi dán lịch gieo cấy lúa, vẽ, in phun chữ quảng cáo, rao vặt nguệch ngoạc trông rất phản cảm.


 
Đình làng Bá Đông, xã Bình Minh (Bình Giang) không chỉ là nơi thờ thành hoàng làng mà còn diễn ra sự kiện lịch sử trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày 15.8.1953, bộ đội Hải Dương tiến công đại đội com - măng - đô đóng tại đây, diệt và làm bị thương 100 tên, thu 5 khẩu súng các loại. Đây là di tích ghi dấu ấn lịch sử của địa phương cần phải bảo vệ giữ gìn. Nhưng gần đây, bức tường mặt bên đình làng trở thành nơi dán lịch gieo cấy lúa, vẽ, in phun chữ quảng cáo, rao vặt nguệch ngoạc trông rất phản cảm (ảnh).

Việc tuyên truyền, phổ biến lịch sản xuất hay quảng cáo, rao vặt là cần thiết. Tuy nhiên không nên dán và viết lên đình làng, thôn có thể dựng một bảng tin ở vị trí phù hợp.
HT (Bình Giang)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu