Biển báo giao thông lắp ngược

THỨ NĂM, 02/11/2017 11:05:00

Tại đường nhánh sát bên đường sắt hướng Hà Nội - Hải Phòng đi ra đường Ngô Quyền (TP Hải Dương) có biển báo "Giao nhau với đường ưu tiên".

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, từ đường nhánh nói trên đi ra đường Ngô Quyền thì đường Ngô Quyền sẽ là đường ưu tiên. Lái xe từ đường này đi ra đường Ngô Quyền phải chú ý quan sát, giảm tốc độ... Nhưng tấm biển báo nói trên đang bị lắp ngược, mặt biển quay ra đường Ngô Quyền (ảnh).
NAM ANH (TP Hải Dương)

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu