Sở Nội vụ tích hợp chữ ký số tất cả văn bản

THỨ NĂM, 10/02/2022 10:56:54

Sở Nội vụ cũng là một trong số ít sở, ngành, địa phương trong tỉnh đạt 100% văn bản được tích hợp chữ ký số.

Hiện nay, 100% văn bản đi, đến của Sở Nội vụ được thực hiện gửi, nhận qua văn phòng điện tử có tích hợp chữ ký số; 100% văn bản nội bộ của sở gồm giấy mời, tài liệu họp, thông báo... cũng được trao đổi dưới dạng văn bản điện tử.

Đạt được kết quả trên là do trong năm 2021, Sở Nội vụ đã đẩy mạnh thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; tiếp tục thực hiện chữ ký số, phát hành văn bản điện tử và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong gửi, nhận văn bản điện tử, chữ ký số vào hoạt động hành chính giúp đơn vị giảm lượng lớn văn bản, giấy tờ cần phải photo, tạo thuận lợi cho lưu trữ, tra cứu tài liệu, là cơ sở dữ liệu dùng chung cho toàn ngành; đồng thời giúp quá trình xử lý công việc nhanh hơn, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức với công việc được giao…

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu