Tổng kết thực tiễn sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 05 về người hoạt động không chuyên trách

THỨ BA, 24/05/2022 05:49:51

Từ số báo này, báo Hải Dương đăng loạt 2 bài có tính tổng kết thực tiễn sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh liên quan tới đội ngũ này.

Thực hiện Nghị quyết 05, phường Bến Tắm (Chí Linh) hiện có 11 người hoạt động không chuyên trách ở phường, giảm 8 người so với trước. Trong ảnh: Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của phường làm việc tại Bộ phận “một cửa”
Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND, toàn tỉnh đã giảm 1.017 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 1.565 người hoạt động không chuyên trách, người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, khu dân cư (sau đây gọi tắt là người hoạt động không chuyên trách).

Số người thấp hơn quy định

Ngày 25.7.2020, HĐND tỉnh khóa XVI ban hành Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức bồi dưỡng và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư (KDC); khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã, ở thôn, KDC trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Theo Nghị quyết 05, mỗi xã, thị trấn có 19 chức danh, mỗi phường có 20 chức danh người hoạt động không chuyên trách. Số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính, trong đó cấp xã loại 1 bố trí tối đa 12 người, cấp xã loại 2 bố trí tối đa 11 người, cấp xã loại 3 bố trí tối đa 10 người. Mỗi thôn, KDC bố trí không quá 3 người đảm nhiệm 3 chức danh người hoạt động không chuyên trách, gồm Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn, KDC; Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, KDC. Ngoài ra, mỗi thôn, KDC được bố trí tối đa 2 người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, KDC. Có 4 chức danh người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, KDC là Phó Trưởng thôn, KDC; Công an viên (đối với thôn); Tổ trưởng Tổ bảo vệ dân phố (đối với KDC); Thôn đội trưởng, Khu đội trưởng.

Nghị quyết 05 thay thế Nghị quyết 52/2017/NQ-HĐND ngày 13.12.2017 của HĐND tỉnh cũng về vấn đề này.

Sau khi có Nghị quyết 05, UBND các cấp trong tỉnh đã chủ động triển khai, thực hiện. Sở Nội vụ đã có công văn đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã bố trí, sắp xếp phân công nhiệm vụ đối với người hoạt động không chuyên trách theo các chức danh, bảo đảm không vượt quá số lượng quy định tại Nghị quyết 05.

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 05 cho thấy những kết quả rõ nét. Về cơ bản, các xã, phường, thị trấn đều bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách thấp hơn nhiều so với quy định và giảm mạnh so với trước khi có Nghị quyết 05. Hiện đội ngũ người hoạt động không chuyên trách đã khá tinh gọn.

TP Chí Linh hiện có 186 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ít hơn 29 người so với quy định, giảm 99 người so với trước khi thực hiện Nghị quyết số 05. Thành phố này cũng đang có 483 người hoạt động không chuyên trách, người tham gia công việc ở thôn, KDC, ít hơn 297 người so với quy định, giảm 253 người so với trước.

Tại phường Bến Tắm (Chí Linh), ông Phan Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết khi có Nghị quyết 05, căn cứ vào các tiêu chuẩn, năng lực công tác, nhiều người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ việc. Những người còn lại phải kiêm nhiệm nhiều chức danh. Đến nay, phường có 11 người hoạt động không chuyên trách ở phường, bằng mức tối đa theo Nghị quyết 05, giảm 8 người so với trước đây. Bến Tắm hiện có 24 người hoạt động không chuyên trách, người tham gia trực tiếp công việc ở KDC, ít hơn 16 người so với quy định, giảm 28 người so với trước. Theo tìm hiểu của phóng viên, con số giảm được 28 người hoạt động không chuyên trách, người tham gia trực tiếp công việc ở KDC tại phường này là mức giảm nhiều nhất trong số các xã, phường ở TP Chí Linh.

Theo Sở Nội vụ, toàn tỉnh hiện có 2.196 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ít hơn 376 người so với quy định và giảm 1.017 người so với trước khi thực hiện Nghị quyết 05 (giảm gần 1/3 tổng số người). Toàn tỉnh đang có 4.401 người hoạt động không chuyên trách, người tham gia trực tiếp công việc ở các thôn, KDC, ít hơn 2.258 người so với quy định và giảm 1.565 người so với trước khi thực hiện Nghị quyết 05 (giảm hơn 1/4 tổng số người). Tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều bố trí số lượng ít hơn so với quy định và giảm so với trước khi thực hiện Nghị quyết 05.

Hiệu quả

Việc giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách như vậy thì hoạt động của đội ngũ này có bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu? Nhiều lãnh đạo sở, UBND cấp huyện, xã đều khẳng định dù đội ngũ giảm nhiều, ít hơn so với quy định, số lượng công việc nhiều hơn song về cơ bản họ vẫn hoàn thành tốt công việc, thậm chí có nhiều mặt công tác còn tiến bộ hơn trước.

Xã Chí Minh (Tứ Kỳ) được sáp nhập từ 3 xã cũ là Tứ Xuyên, Đông Kỳ, Tây Kỳ, có diện tích tự nhiên 1.464 ha, dân số 12.404 người, thuộc xã loại 2. Xã này hiện có 10 người hoạt động không chuyên trách ở xã, ít hơn 1 người so với quy định, giảm 2 người so với trước khi có Nghị quyết 05. Chí Minh còn có 42 người hoạt động không chuyên trách và người tham gia trực tiếp công việc ở thôn, ít hơn 13 người so với quy định, giảm 26 người so với trước. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã cho biết triển khai Nghị quyết 05, xã đã họp với những người hoạt động không chuyên trách để lựa chọn cơ cấu số lượng phù hợp giữa các địa bàn, ưu tiên những người có năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm các tiêu chuẩn. Đến nay, số lượng người hoạt động không chuyên trách đã giảm khá nhiều so với trước, nhất là đội ngũ ở các thôn. Đội ngũ người hoạt động không chuyên trách hiện nay có năng lực cơ bản đáp ứng được yêu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các vị trí kiêm nhiệm được bố trí hợp lý, qua đó nâng cao mức phụ cấp, mức bồi dưỡng nên tinh thần trách nhiệm được nâng lên rõ rệt, giúp họ yên tâm công tác, gắn bó với công việc.
 

 Việc kiêm nhiệm nhiều chức danh giúp những người hoạt động không chuyên trách tăng thêm thu nhập, gắn bó với công việc. Trong ảnh: Ông Bùi Đình Thụ (bên trái), Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Vực, xã Chí Minh (Tứ Kỳ)  nắm bắt tình hình canh tác lúa vụ xuân

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Đình Thụ, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Vực (xã Chí Minh) cho biết: “Từ năm 2013, tôi làm Bí thư Chi bộ và từ năm 2019 đồng thời làm Trưởng thôn. Làm đồng thời 2 chức này giúp việc lãnh đạo, chỉ đạo thuận lợi hơn, làm việc hiệu quả hơn chỉ làm một chức. Những người hoạt động không chuyên trách, người tham gia trực tiếp công việc ở thôn của chúng tôi hoạt động tương đối tốt”.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, việc giảm số lượng, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách giúp tăng mức phụ cấp, bồi dưỡng, góp phần bảo đảm thu nhập tối thiểu cho đội ngũ này.

Phát biểu tại các buổi giám sát của Thường trực HĐND tỉnh ở nhiều huyện, thành phố vào cuối tháng 4 vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toản nhận xét sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết 05 đã cho thấy những kết quả đáng phấn khởi. Chế độ đãi ngộ cho người hoạt động không chuyên trách được nâng lên, động viên đội ngũ này thực hiện công việc được giao. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để sắp xếp lại đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, tạo được sự đồng thuận. Hiện nay, đội ngũ này đã được tinh gọn theo quy định, hiệu quả hoạt động được nâng lên.
 
Các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo; Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra; Trưởng khối Dân vận; Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra; Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Trưởng Đài Truyền thanh; Phó Trưởng Đài Truyền thanh; Trưởng Ban Thú y; Phó Trưởng Ban Thú y (đối với xã, thị trấn); Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố (đối với phường).

Kỳ sau: Mức phụ cấp, bồi dưỡng còn thấp
NINH TUÂN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu

  • Đông Hòa 5/24/2022 4:01:36 PM

    Đội ngũ này vất vả đấy, gần dân, cần được quan tâm.

    Vui lòng nhập nội dung bình luận.