Tăng tốc, vượt khó để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu

THỨ SÁU, 02/04/2021 12:42:05

Đó là yêu cầu của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu tại cuộc giao ban với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hải Dương, Trường Chính trị tỉnh và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.


Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu kết luận cuộc giao ban
Sáng 2.4, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu chủ trì cuộc giao ban quý I.2021 của Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Báo Hải Dương, Trường Chính trị tỉnh và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc giao ban, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu ghi nhận, đánh giá cao kết quả các ban xây dựng Đảng và các cơ quan, đơn vị đạt được thời gian qua, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tập trung làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác phòng chống Covid-19 bảo đảm đúng, trúng, hấp dẫn. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức vào các khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, khách quan, minh bạch, đúng quy định; khẩn trương hoàn thành dự thảo Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó chú trọng giám sát để phòng ngừa vi phạm. Ban Nội Chính Tỉnh ủy tập trung nắm chắc tình hình, phối hợp, đôn đốc giải quyết dứt điểm một số vụ việc nổi cộm, phức tạp trong tỉnh; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tại các cơ quan trong khối nội chính. Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức tốt hội thảo về trực trạng công tác quản lý, cấp phép xây dựng, sửa chữa, trùng tu, tôn tạo các công trình tôn giáo trong tỉnh; tạo điều kiện để phát huy khối đoàn kết, thống  nhất và giá trị tốt đẹp của các tôn giáo. Tăng cường công tác giám sát trực tiếp việc thực hiện Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ "Covid cộng đồng". Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương chuẩn bị tốt các nội dung trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo đúng chương trình làm việc. Báo Hải Dương tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, trong đó cần quan tâm xây dựng các chuyên mục về văn hóa, giải trí góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Trường Chính trị tỉnh sớm hoàn thành xây dựng dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và hoạt động, xây dựng Trường Chính trị tỉnh là trung tâm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Hải Dương theo Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 7.6.2019 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án xử lý nước thải y tế.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu yêu cầu các ban xây dựng Đảng và các cơ quan, đơn vị phải tiếp tục tăng tốc, vượt khó thực hiện tốt các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
HOÀNG BIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu