Đề nghị thành lập 14 thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

THỨ NĂM, 30/06/2022 20:40:23

Sau sắp xếp, toàn tỉnh sẽ có 1.342 thôn, khu dân cư, gồm 902 thôn và 440 khu dân cư, tăng 6 thôn và 2 khu dân cư. 


Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bùi Học Anh đề nghị quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa ở các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập
Chiều 30.6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ và Sở Tài chính về việc sắp xếp, chia tách, sáp nhập, thành lập một số thôn, khu dân cư (KDC) và quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng tại các thôn, KDC trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập năm 2019; công tác tham mưu xây dựng tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc sắp xếp, chia tách, sáp nhập, thành lập mới một số thôn, KDC trên địa bàn tỉnh. Sở đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho phép thành lập 14 thôn, KDC (12 thôn, 2 KDC) trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 2 thôn, chia tách 6 thôn, thành lập mới 2 KDC tại các huyện Thanh Hà, Gia Lộc, thị xã Kinh Môn và TP Hải Dương. Sau sắp xếp, toàn tỉnh sẽ có 1.342 thôn, KDC, gồm 902 thôn và 440 KDC, tăng 6 thôn và 2 KDC. 

Sở Tài chính báo cáo về công tác tham mưu xây dựng tờ trình và dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng tại các thôn, KDC trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.200 đội dân phòng tại các thôn, KDC với hơn 2.400 đội trưởng, đội phó và hơn 11.500 đội viên. Hiện tỉnh chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về mức hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng này. Sở đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định cho đội trưởng đội dân phòng thôn, KDC được hưởng 20% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng; đội phó được hưởng 15%.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bùi Học Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã còn một số tồn tại như tình trạng nhiều trụ sở xã mới sau sáp nhập chật hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng trong khi lại có trụ sở dôi dư bỏ hoang; vướng mắc trong việc công nhận danh hiệu thi đua ở các xã nông thôn mới, đơn vị anh hùng... chưa được tháo gỡ. Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhất trí phương án sắp xếp, chia tách, sáp nhập, thành lập mới một số thôn, KDC, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến liên quan việc quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh đội trưởng, đội phó đội dân phòng tại các thôn, KDC để UBND tỉnh xem xét điều chỉnh trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm tới đây.
PHONG TUYẾT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu