Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ

THỨ BA, 15/02/2022 09:42:23

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (Đảng ủy Khối) đã có nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả để nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ.


Chi bộ Tổ chức cán bộ thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh luôn thực hiện nền nếp việc sinh hoạt chi bộ định kỳ 
Đây cũng là một trong những nhiệm vụ đột phá của Đảng bộ trong nhiệm kỳ này.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động và công việc đột phá về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng và thực hiện nghị quyết của cấp ủy, chi bộ; gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị” để tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, chi bộ tập trung chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ; đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng và thực hiện nghị quyết sau các kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tháng 8.2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định số 92-QĐ/ĐUK kèm theo bộ khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ triển khai trong toàn Đảng bộ...

Cụ thể hóa những chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, tại Chi bộ Tổ chức cán bộ thuộc Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đều đặn gần đến kỳ sinh hoạt hằng tháng, đồng chí Bí thư Chi bộ đều dành thời gian để chuẩn bị các nội dung sẽ triển khai tại cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ cho biết: "Tôi thường dành nhiều thời gian nghiên cứu để xây dựng các nội dung và tổ chức điều hành sinh hoạt bảo đảm đúng quy định và sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. Tháng 3.2021, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho tất cả các đồng chí Bí thư Chi bộ trong đơn vị".

Dù công việc chuyên môn nhiều nhưng việc sinh hoạt tại Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương luôn được thực hiện bài bản, nền nếp. Tại những buổi sinh hoạt, các nội dung đều được thực hiện đúng trình tự, bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp trên. "Đơn vị luôn chủ động trong sắp xếp, bố trí công việc để việc sinh hoạt chi bộ không lồng ghép với các cuộc họp chuyên môn. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cũng không thay thế sinh hoạt chi bộ thường kỳ; không tổ chức sinh hoạt chuyên đề lồng ghép với sinh hoạt chi bộ", đồng chí Nguyễn Quốc Hoàng, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương cho biết.

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các cấp ủy, chi bộ. Đảng ủy cũng xác định rõ và thực hiện nghiêm việc đánh giá kết quả chấp hành chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ là tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại chất lượng cấp ủy, chi bộ, đảng viên hằng năm.

Các biện pháp quan trọng trên được Đảng ủy Khối triển khai đã tạo chuyển biến tích cực về chất lượng sinh hoạt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ.
HOÀNG BIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu