2 sở hoàn thành sơ đồ hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính

THỨ BA, 19/10/2021 08:30:09

Sở Tài chính và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là 2 sở đầu tiên hoàn thành và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền theo dạng sơ đồ hóa.

Mỗi quy trình giải quyết từng TTHC đều được xây dựng thành sơ đồ, rõ từng bước thực hiện, nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện. Việc sơ đồ hóa nhằm giúp người dân và cán bộ tham gia giải quyết TTHC dễ theo dõi, đối chiếu.

Sơ đồ giải quyết các TTHC sẽ được công bố trên Hệ thống thông tin "một cửa" điện tử của tỉnh (http://motcua.haiduong.gov.vn).
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu