Xây dựng kế hoạch hệ thống hóa văn bản

THỨ BA, 13/03/2018 16:57:10

Đến hết tháng 3, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã phải hoàn thành việc xây dựng kế hoạch hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018.

 Đây là yêu cầu của UBND tỉnh tại kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

Kế hoạch cũng nêu rõ tháng7, Sở Tư pháp phải phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản. Tháng 1.2019, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã tổ chức thực hiện việc hệ thống hóa. Chậm nhất đến ngày 15.2.2019, UBND các cấp phải công bố kết quả hệ thống hóa. Tháng 2.2019, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã hoàn thành việc báo cáo kết quả hệ thống hóa và đến tháng 3.2019, Sở Tư pháp báo cáo kết quả hệ thống hóa trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 được thực hiện với tất cả các văn bản quy phạm pháp luật ban hành đến hết ngày 31.12.2018 qua rà soát còn hiệu lực (bao gồm cả các văn bản được ban hành nhưng đến hết ngày 31.12.2018 chưa có hiệu lực) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc hệ thống hóa nhằm xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản.
HẠNH DUYÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu