Ưu tiên công chức địa chính am hiểu địa bàn, có năng lực chuyên môn

THỨ BA, 19/11/2019 11:06:57

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa hướng dẫn các địa phương có biến động về địa giới hành chính.

Theo đó, các xã, phường, thị trấn có biến động về địa giới hành chính, cấp huyện cần tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Các địa phương lập đầy đủ tài liệu, biểu kê khai theo hướng dẫn, chậm nhất ngày 1.12.2019 phải lập biên bản bàn giao nguyên trạng tài liệu cho UBND cấp xã mới được thành lập hoặc được mở rộng. UBND cấp xã mới được thành lập hoặc được mở rộng có trách nhiệm tiếp nhận, tôn trọng tài liệu, kết quả điều tra, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, không tự tổ chức thực hiện lại các công việc đã làm. Trường hợp có dấu hiệu sai lệch kết quả thì báo cáo UBND cấp huyện để thống nhất chỉ đạo... Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nghiêm cấm các địa phương giấu, hủy, làm sai lệch hồ sơ địa chính trước, trong và sau khi bàn giao.

Việc bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp công chức địa chính cấp xã thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Sở Nội vụ, ưu tiên công chức am hiểu địa bàn, có năng lực chuyên môn.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu