Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới: Các công trình, phần việc thanh niên phải thiết thực

THỨ BA, 17/04/2018 10:20:49

Các công trình, phần việc thanh niên phải phù hợp với từng địa phương và có hiệu quả thiết thực.

Thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2018, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên như xây dựng tuyến đường thanh niên, sân chơi cho thiếu nhi, hệ thống đường điện chiếu sáng vùng quê, tự quản kênh mương nội đồng. Các công trình, phần việc thanh niên phải phù hợp với từng địa phương và có hiệu quả thiết thực. Các đoàn viên vận động gia đình đi đầu trong cải tạo nhà cửa, vườn, ao chuồng kiểu mẫu. Các cấp bộ đoàn khuyến khích đoàn viên thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế xanh, áp dụng công nghệ xử lý rác thải, nước thải trong sản xuất; tổ chức tư vấn, hỗ trợ thanh niên về kỹ năng quản lý kinh tế, nâng cao thu nhập.
MINH NGUYÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu