​Từ ngày 1- 25.4.2019: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

THỨ SÁU, 12/10/2018 15:30:50

Từ ngày 1 - 25.4.2019 sẽ tiến hành cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trong toàn tỉnh.

Nội dung này được đề cập tại kế hoạch triển khai thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đối tượng điều tra là tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên địa bàn tỉnh đến thời điểm điều tra và người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định; các thành viên trong hộ đã qua đời từ ngày 16.2.2018 - 31.3.2019; nhà ở của hộ dân cư. Cuộc tổng điều tra sẽ thu thập các thông tin về dân số và nhà ở của các hộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh sẽ công bố kết quả tổng điều tra theo chỉ đạo của Trung ương.
PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu