Trình Chính phủ việc thành lập thị xã Kinh Môn

THỨ NĂM, 13/06/2019 08:45:57

UBND tỉnh đã có tờ trình Chính phủ về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Kinh Môn.


Hiện nay, các xã, thị trấn của huyện Kinh Môn tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo đảm hoàn thiện các tiêu chí khi lên phường
Huyện Kinh Môn hiện có 3 thị trấn và 22 xã. Tờ trình đề nghị sáp nhập xã Quang Trung và Phúc Thành thành xã Quang Thành, xã Phạm Mệnh và Thái Sơn thành phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn có 14 phường và 9 xã.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính được đề xuất trên cơ sở bảo đảm sự đồng nhất về các yếu tố: truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. Việc nâng cấp các xã lên phường và thành lập thị xã Kinh Môn tạo thuận lợi cho việc quản lý, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật, quản lý dân cư... 
THANH HÀ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu