Thu nhập bình quân đầu người ở Tứ Kỳ tăng 11 triệu đồng

THỨ HAI, 04/06/2018 17:22:40

Thu nhập bình quân đầu người của huyện Tứ Kỳ hiện đạt 38,5 triệu đồng, tăng 11 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo ở đây giảm còn 3,8%.

Trong tổng số 26 xã, có 26 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm, 25 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất, 16 xã đạt tiêu chí thu nhập và 12 xã đạt tiêu chí hộ nghèo.

Thu nhập người dân tăng cao do huyện quy vùng sản xuất tập trung nhằm nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp; thực hiện nhiều chính sách thu hút đầu tư vào công nghiệp và thúc đẩy dịch vụ phát triển.
NM

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu