Thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid- 19

THỨ SÁU, 05/06/2020 20:00:29

Từ ngày 5-15.6, Ủy ban MTTQ tỉnh thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác vận động ủng hộ phòng chống dịch Covd-19; vận động ủng hộ, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ Cứu trợ trong tỉnh. 

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai, tổ chức thực hiện đợt vận động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, kết quả, việc trích, chuyển nguồn vận động lên MTTQ cấp trên, cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cùng cấp; kết quả vận động ủng hộ, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ Cứu trợ. Qua đó nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời giúp Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.                                                         

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu