Thành lập 29 công đoàn cơ sở theo phương pháp mới

THỨ BA, 28/08/2018 15:35:40

Từ năm 2016 đến nay, Hải Dương đã thành lập 29 công đoàn cơ sở theo phương pháp mới với tổng số gần 4.600 đoàn viên.

Sáng 27.8, tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì tổ chức hội thảo về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) theo phương pháp mới (giai đoạn 2015 - 2018). Đại diện một số công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS doanh nghiệp được thành lập theo phương pháp mới thời gian qua ở Hải Dương tham gia hội thảo. Hoạt động này nằm trong dự án hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Tổng Liên đoàn Lao động Na Uy.

Vận động thành lập CĐCS theo phương pháp mới là công đoàn cấp trên cơ sở tiếp cận doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS để chọn nhóm nhân sự nòng cốt cho Ban vận động. Ban này có nhiệm vụ vận động người lao động tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn. Khi điều kiện chín muồi, Ban vận động sẽ xin công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp công nhận thành lập CĐCS. Từ năm 2016 đến nay, Hải Dương đã thành lập 29 CĐCS theo phương pháp mới với tổng số gần 4.600 đoàn viên.

Tại hội thảo, các cán bộ công đoàn Hải Dương đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn khi thành lập CĐCS theo phương pháp mới; trả lời phiếu khảo sát về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương pháp này. Sau hội thảo, các đại biểu đi khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Tianye Outdoor (Việt Nam) ở khu công nghiệp Phú Thái (Kim Thành) là doanh nghiệp vừa thành lập CĐCS theo phương pháp mới.

THANH NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu